זמרת, יוצרת ופייטנית, מגישה בטלויזיה וברדיו

" ועברת את כל הדרך

    בת אלפי אלפי מילים 
    והיכרת תודה וערך לקוצים ולשבילים 
    ואספת את כל היופי והכח אל ביתך 
      עכשיו ללב שלך מגיע לחייך " 

© 2016 by MC Animation&Design